Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele assortiment van De Stoffenkantine en op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met De Stoffenkantine.

Door het gebruik van de internetsite van De Stoffenkantine en/of het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden van De Stoffenkantine. U gaat eveneens akkoord met alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de internetsite.

Levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start na ontvangst van het factuurbedrag.

De leveringstermijnen die op de site van De Stoffenkantine zijn vermeld zijn indicatief en niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop De  betaling van schadevergoeding in het voordeel van de koper. De Stoffenkantine heeft het recht om leveringen gedeeltelijk te verrichten. In het geval dat goederen niet geleverd worden zullen de eventueel door de koper betaalde bedragen terugbetaald worden zonder interest of vergoedingen.

De verzending van de bestelling is op risico van de koper. Foutief doorgegeven adressen zijn voor verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ook onder de verantwoordelijkheid van de koper vallen.

Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting.

De prijzen zijn zoals vermeld op de website  op het ogenblik van de bestelling.

Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan betaald worden via vooruitbetaling met Ideal. De betaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rek.nr:NL07RABO0315686235 t.n.v. De Stoffenkantine.

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verder verwerkt en wordt de bestelling verstuurd.

In het geval de koper niet tijdig betaald is De Stoffenkantine gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de levering op te schorten tot de koper de betalingsverplichtingen is nagekomen. Evt. gemaakte kosten zijn daarbij voor rekening van de koper.

Ruilen en herroepingsrecht

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De koper heeft het recht om zonder boete en opgaaf van redenen binnen een perioden van 14 dagen de geleverde goederen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de koper de goederen ontvangt.

Het terugsturen is geheel voor rekening van de koper en geldt niet voor producten die op maat gesneden/geknipt zijn. Artikelen die reeds geknipt zijn t.b.v. een bestelling kunnen niet meer geannuleerd worden.

Het retourneren van producten kan alleen in de originele en ongeopende verpakking en zonder gebruikerssporen.

Tijdschriften met patroonbladen kunnen niet teruggestuurd worden.

De Stoffenkantine draagt er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het volledig aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.

Garantie en aansprakelijkheid                                                                    

De Stoffenkantine garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de eisen en normen zoals deze door beide partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Indien evt. klachten van de koper door De Stoffenkantine gegrond wordt bevonden, zal De Stoffenkantine de geleverde producten vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van De Stoffenkantine beperkt zich tot het factuurbedrag van de betreffende producten.

De Stoffenkantine sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige andere vorm van schade, waaronder ook inbegrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of schade ontstaan door verkeerd gebruik van geleverde producten.

Stoffen en afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende het gewicht, de afmetingen, kleuren enz. op de internetsite van De Stoffenkantine gelden bij benadering en zijn indicatief. Ze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

De kleuren op de afbeeldingen kunnen in een bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

Contactgegevens:

De Stoffenkantine

Zuidweg 21

4413 NL Krabbendijke

Nederland

Tel. Nr: 06-15584950

BTW nr: NL143753368B01